Support online
Hỗ trợ trực tuyến
Đăng nhập
Xem tin tức

Học viện Trung ương đoàn – Quận 9

HỌC VIỆN TRUNG ƯƠNG ĐOÀN – PHÂN VIỆN MIỀN NAM

 

Địa điểm                  : Phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM

Quy mô                   : 3.600 m2

Chủ đầu tư              : Học viện Trung ương Đoàn.

Nội dung công việc  : Tư vấn lập dự án .