Support online
Hỗ trợ trực tuyến
Đăng nhập
Xem tin tức

Khách sạn Công đoàn Thanh Đa


KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN THANH ĐA

 

Địa điểm                  : Phường 26 – Quận Bình Thạnh

Quy mô                   : 05 tầng

Chủ đầu tư              : Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Nội dung công việc  : Tư vấn thiết kế.

Tin liên quan: