Support online
Hỗ trợ trực tuyến
Đăng nhập
Xem tin tức

Khu dân cư Trương Đình Hội 3, Phường 6, Quận 8, TP.HCM


KHU NHÀ Ở TRƯƠNG ĐÌNH HỘI 3

 

Địa điểm                  : Phường 16, Quận 8, TP.HCM

Quy mô                   : 05 Block chung cư, 1.040 căn hộ

Chủ đầu tư              : Công ty Dịch vụ công ích Quận 8

Nội dung công việc  : Hợp tác đầu tư