Support online
Hỗ trợ trực tuyến
Đăng nhập
Xem tin tức

Tòa án Dĩ An – Bình Dương

TÒA ÁN DĨ AN - BÌNH DƯƠNG

 Địa điểm                  : Xã Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương

Quy mô                   : 1 trệt 2 lầu

Chủ đầu tư              : Tòa án Dĩ An.

Nội dung công việc  : Lập dự án đầu tư - Tư vấn thiết kế.