Support online
Hỗ trợ trực tuyến
Đăng nhập
Xem tin tức

Trạm Y tế Phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM


TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG TRƯỜNG

 

Địa điểm                  : Phường Long Trường, Quận 9, TP.HCM.

Quy mô                   :

Chủ đầu tư              : Trạm y tế Phường Long Trường

Nội dung công việc  : Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - Thi công xây dựng công trình.